Styrelsen

Klubbens styrelse väljs av årsmötet och består av 7 medlemmar. Styrelsens medlemmar har stor erfarenhet inom de verksamhetsgrenar som klubben bedriver. Alla besvarar gärna frågor, bara ta kontakt.

 • Dick Schef,  Ordförande/motorflygansvarig. 
 • Mob/sms: +46 733 747 200   
 • Epost:  747dick@gmail.com
 •  Johannes Hansson Sekreterare
 • Mob/SMS +46 737790445 
 • Christer Borg. Kassör.
 • Tel: +46 525 222 97   
 • Mob/sms: +47 91323326   
 • Epost: christer.borg@online.no
 • Geir Saxegaard,  Segelflyg ansvarig.   
 • Mob/sms: +47 93813237 
 • Epost:  geirsax55@gmail.com
 • Rickard Ericksson. Ledamot
 • Mob/sms +46 707600714
 • Rune Koppen, Ledamot
 • Mob/sms: +47 90688629
 • Epost. r.koppen@online.no
 • Claes Hultman, Ledamot.
 • Mob/sms:   +46 707 104 465
 • Epost:   claes@lursdorr.com
 • Arild Sund, Ledamot   
 •  Mob/sms: +47 90050643 
 • Epost: arildsu@halden.net