Om klubben

Redan 1934 bildades en flygklubb i Strömstad med namnet Strömstad FK. Första uppgiften blev att bygga ett flygplan. På den tiden var det glidflygplan som gällde och klubben byggde en tysk glidare ”Anfänger”. En utställning arrangerades 1938 för att stimulera flygintresset i området med glidaren som blickfång.
Klubben hade redan då ett flygsamarbete med den norska segelflygklubben Jelöy Seilflyklubb.

Isen på Strömsvattnet användes som flygplats. En herr Hansson blev där Bohusläns första segelflygare.

En flygintresserad liten grabb, Lennart Lystad, var medlem i klubben och hans starka och långvariga flygintresse medförde att en nytändning skedde för klubben i slutet av 1960 talet.

Med luft under vingarn 4.1Intressegruppen engagerade den legendariske flygläraren Ulf Haake för sin flygutbildning. Samtidigt köpte gruppen en Piper Tri Pacer, SE-CSX för att flyga. En hangar blev byggd på Näsinge flygplats.

1971 stiftade gruppen motorflygklubben Strömstad Flygklubb med Näsinge flygplats som bas. Klubben registrerade sig som medlem i KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben. Man engagerade sig också i verksamheten runt FFK, Frivilliga Flyg Kåren och bedrev omfattande flygning med brandbevakning.

Det blev så naturligt att den nybildade klubben köpte såväl flygplan som hangar av intressegruppen.

1972 startade klubben en liten årlig flygträff som med åren växte till ett arrangement som blev känt som Strömstad Air Show. Med luft under vingarn 4.10

Vi träffar dagligen människor som nämner flygshowen som årets stor begivenhet och som man såg fram mot.

Klubbens medlemmar med vänner kämpade med glädje varje år för att göra evenemanget bättre och mer attraktivt för besökarna. Klubben byggde upp en positiv ekonomi som kom medlemmarna till godo.

Flygvapnet deltog alltid med flotta uppvisningar och alla besökarna ” väntade på Viggen”.

Med luft under vingarn 4.12Att flygshowen var uppskattad visar bilden.

En bättre propaganda för flygsporten och klubben får man leta efter.

Efter 20 år showande blev aktiviteten för resurskrävande för en liten klubb och konkurransen med de stora professionella flygdagarna ute i landet blev för stor.

Klubbens aktiviteter växte och ett andra flygplan, Cessna 150 SE-FBG, inköptes.

Med luft under vingarn 4.4

Flera flygplane passerade klubbens ägo, Cherokee 180 SE-GBB och Tobago TB 10 SE-GFG användes flitigt.

Klubbens Cessna 180Så 1987 köpes en Cessnan 172, SE-IYI som kom att bli en trotjänare i klubben. Så sent som hösten 2014 såldes den åldrande Cessnan. Med att fasta kostnader och bränslet blivit allt dyrare så blev flygtids uttaget sjunkande. I samband med krav till motorbyte och av fabriken pålagda inspektioner beslutade klubben att sälja flygplanet.

Nu flyger klubbens medlemmar en inhyrd Cessna 172. Vilken flygplanstyp klubben kommer att välja för framtiden kommer att värderas under 2015.

Klubben har alltid haft ett aktivt samarbete med Jelöy Selflyklubb som drivit verksamhet på Näsinge sedan 1968. Paradoxalt måste segelflygverksamheten avslutas på grund av planer att utveckla flygfältet 2006.

2013 anslöt sig Strömstad Flygklubb till Svenska Segelflygförbundet och startade segelflygverksamhet med tanken att rekrytera flera ungdomar till klubben. Startmetoden är flygbogsering med ultralätt flygplan vilket betyder att klubben nu också kommer att få erfarenhet av denna flygplanstyp.

Segelflygbogsering med ultralätt Dynamic

Segelflygbogsering med ultralätt Dynamic

Klubben har i dag ca 50 medlemmar som fördelar sig i tre lika delar mellan motorflygande, segelflygande och stödjade medlemmar.

Styrelse ser att man i en liten flygklubb måste blanda olika verksamheter, segel- motor- och ultralättflygning för att bli många nog medlemmar för att bära kostnader och ha resurser till att driva klubben i framtiden.

Önskar du veta mer om Strömstad Flygklubb är du välkommen att ta kontakt.