Flygfältet

Flygplatsen ägs av Strömstad kommun och arrenderas av Strömstad Flygklubb. Flygklubben sköter fältet med frivilliga insatser från medlemmarna och gott stöd från kommunen.

Flygplatsen

Namn; Strömstad/Näsinge

Platsindikator; ESGS

Höjd; 155 ft / 35 m

Läge; 5901.0 N  /  1120.6 E

7 NM  /  13 km NE Strömstad

Radiofrekv. STRÖMSTAD FK  123,550

SWEDEN CTL  128,625

Fältet

Banriktning 03 – 21.

Vänstervarv 1000 ft MSL.

Fältytan är gräs 905 m x 50 m och är markerad av plastkoner.

Omgivande  gräsytor är också preparerade och används för markkörning, segelflygparkering och vid behov landning.

Mjuk fältyta vid regn.

Fordon kan förekomma på fältet vid segelflygning.

Väg som kryssar i norr används inte.

Vindstrut i krysset bana och taxibana.

PPR / Öppettider

Fältet hålls öppet året runt under dagtid. Temporära avstängningar på grund av fältbeskaffenhet förekommer vår och höst. Se NOTAM. PPR gäller alltid, +47 (0) 733 747 200  /  +46 (0) 526 311 37.

Bränsle finns mot kontant betalning, MOGAS 98 och JET A-1. Vid tankning samma tel. nr. som ovan.

På helger förekommer segelflygverksamhet och i perioder juli – augusti fallskärmshoppning. Radiopassning på freqv. 123.55.

Gäster betalar inga avgifter för landning och parkering.

Övrig info se Svenska Flygfält.

Telefon

Strömstad FK         +46 (0) 526-311 37

PPR – Bränsle         +46 (0) 733 747 200 / +46 (0) 526 129 90  Dick Schef

Bränsle                     +46 (0) 739 634 843 / +46 (0) 526 312 10  Rune Stark

Klubb sekreterare  +47 9132 3326 / +46 (0) 525 222 97   Christer Borg

Strömstad kommun +46 (0) 190 00  Conny Hansson