Motorflygning

För många är önskan att kunna flyga en spännande dröm för andra kanske ett medvetet val att bli kommersiell pilot.

För dig som tänker utbilda dig till kommersiell pilot är inte vår flygklubb platsen, men se gärna under fliken Länkar där du finner adresser till flera kommersiella flygskolor.

Strömstad flygklubb är i grunden en motorflygklubb och de flesta av våra medlemmar har privatflygcertifikat (PPL = Private Pilot Licence) och flyger normalklassade flygplanstyper.

Tyvärr har flygklubben inte behörighet att utbilda PPL piloter. Men det finns flera möjligheter i närheten som vi kan hänvisa till.

Vi har flygskolan för dig som önskar flygning som hobby!

Klubben menar att ultralätt flygning (UL) är den mest aktuella formen för en nybörjare. Startar man sin utbildning som UL pilot kan man när som helst fortsätta sin utbildning till högre certifikat om man önskar.

Ultralätt flyg är den snabbast växande klassen av privatflyg i Sverige, ja också i Europa.

UL delas in i flera undergrupper, UL-A tyngdpunkstyrda sk. trikar, UL gyrokoptrar, UL helikoptrar och UL-B som är vanliga roderstyrda flygplan

Dagens UL-B flygplan är snabba, strömlinjeformade maskiner med moderna motorer och det senaste inom instrumentering och avionik. Prestandamässigt , i varje fall när det gäller fart och stigförmåga så liknar UL flygplanen normalklassade flygplan eller är till och med bättre. Det mesta av underhållet får göras i klubbregi och därför kan man hålla nere kostnaderna. Också bensinförbrukningen och att man använder vanlig bilbensin gör att det blir billigt att flyga UL.

Det är något lättare att ta certifikat för ultralätta än för normalklassade flygplan eftersom hela utbildningen kan skötas i klubben, från teori, praktisk skolflygning och uppflygning.

Flygklubben använder som skolflygplan typen Airlony Skylane v.5 ett topp modernt UL-B flygplan i kompositmaterial.

Teorin

Teorinutbildningen är nästan helt lik för alla typer privatflygcertifikat, det är ju samma luft vi flyger i. Det betyder att vi måste ha samma kunskap om:

Lagar och regler – luftens trafikregler

Flygplan och motorlära – hur flygplan är byggda och fungerar

Flygningens aerodynamik – varför flygplan faktiskt flyger

Meteorologi – hur väder och vind påverkar din flygning

Navigation – hur du planerar och hittar rätt i lufthavet

Radiotelefoni – hur vi kommunicerar med trafikledning och andra flygplan

Mänskliga beteenden – vår kropps- och hjärnas begränsningar vid flygning

Utbildningen baseras på egenstudier av en bok per ämne. I tillägg så genomförs stödundervisning i grupp eller enskilt i klubbens regi. Praktisk flygning varvas med teoriundervisning, men teoriproven skall vara avklarade innan du flyger ensam. Teoriprovet utförs på flygklubben.

Praktisk flygutbildning

UL utbildningen kräver minimum 25 flygtimmar. De första 20 timmarna flygs i sk. DK-dubbelkommando samman med lärare. Efter din första ensamflygning, EK-flygning, genomför du övningar runt hemmafältet och längre navigationsflygningar till andra fält i omgivningen.

Klubbens skolchef avgör tillsammans med din flyglärare när du håller måttet för uppflygning till certifikat. Du behöver inte vara orolig att kuggas, flygläraren kommer inte att släppa iväg dig innan du är redo.

Det är ganska normalt att en flygutbildning tar ett år från start till färdigt certifikat. För någon tar det några timmar extra, speciellt om du inte haft möjlighet att flyga regelbundet under utbildningen.

En trevlig sak är också att du kan börja utbildningen då du fyllt 16 år. För de som är äldre finns det ingen övre åldersgräns.

Utbildningskostnaden

Den totala certifikatkostnaden är högst individuell efter förutsättningar och prioriteringar. Den som är ung och har lätt att lära och sätter av regelbunden tid för skolflygning klarar säkert sitt certifikat på minimumkraven. Andra kan behöva några extra timmar innan det känns tryggt och säkert. Kostnaden varierar eftersom flygtiden är den största kostnaden.

Kostnaderna till ett UL certifikat fördels enligt följande:

– Flygplanhyra och lärare, ca 1 000 kr/tim.

–  Teorikurs och litteratur, ca 6 000 kr

–  Radiotelefoni certifikat, ca 1 000 kr

–  Läkarundersökning mm, ca 1 500 kr

–  Certifikat avgifter, ca 1 500 kr

Total kostnad för ett UL certifikat, ca 35 000 kr

Om du i stället önskar ett PPL certifikat måste du räkna med ca 125 000 kr, alltså väsentligt mycket dyrare.

Betalningen sprids ut under hela utbildningsperioden i takt med din egen framdrift. Den största klumpsumman kommer i början då läkarundersökning, teoriböcker och sådan skall skaffas. Sen betalar du allt eftersom för flygtimmarna i den takt du vill och klarar.

För att undersöka vidare om UL flygning är något för dig bör du starta med en provlektion, vi är säkra på att du blir entusiastisk och önskar bli pilot.

Läs också mer om ultralätt flygning på vår länksida och på Wikipedia som har bra generell information.