Stugan

På fältet har vi toilet, kök och övernattingsmöjligheter.