Årsmøte

Årsmøte avholdt lørdag 11 Februar 2023 klokken 14.00 på Näsinge.

Styret for 2023

Ordförande Dick Schef

Sekreterare Johannes Hansson

Kassör Christer Borg

Ledamot Arild Sund

Ledamot Claes Hultman

Ledamot Rune Koppen

Ledamot Rickard Ericksson

Klubben ønsker nye medlemmer/piloter velkommen. Hangaren er nå fylt opp for vinteren, men det kan bli muligheter for hangar plass plass utover i 2024 for klubbens medlemmer. Vi treffes hver onsdag og lørdag i klubben .