Årsmøte

Årsmøte avholdt lørdag 11 Februar 2023 klokken 14.00 på Näsinge.

Styret for 2023

Ordförande Dick Schef

Sekreterare Johannes Hansson

Kassör Christer Borg

Ledamot Arild Sund

Ledamot Claes Hultman

Ledamot Rune Koppen

Ledamot Rickard Ericksson

Klubben ønsker nye medlemmer/piloter velkommen. Det er også for tiden muligheter for hangar leie for medlemmers private fly. Vi treffes hver onsdag og lørdag i klubben .