Styrelsen

Klubbens styrelse väljs av årsmötet och består av 7 medlemmar. Styrelsens medlemmar har stor erfarenhet inom de verksamhetsgrenar som klubben bedriver. Alla besvarar gärna frågor, bara ta kontakt.

Dick Schef,  Ordförande/motorflygansvarig                                                             Mob/sms: 0733 747 200                                                                                        Epost:  747dick@gmail.com

Christer Borg, Kassör                                                                                                     Tel: +46 525 222 97                                                                                                          Mob/sms: +47 9232 3326                                                                                            Epost: christer.borg@online.no

Arild Sund, Sekreterare                                                                                                 Mob/sms: +47 9005 0643                                                                                                Epost: arildsu@halden.net

Geir Saxegaard,  Segelflyg ansvarig                                                                            Mob/sms: +47 9381 3237                                                                                                Epost:  geirsax55@gmail.com

Odd Tore Ohnstad,  Ultralättflyg ansvarig                                                                 Mob/sms:  +47 9322 2384                                                                                               Epost:  odd-tore@flyboat.no