Styrelsen

Klubbens styrelse väljs av årsmötet och består av 7 medlemmar. Styrelsens medlemmar har stor erfarenhet inom de verksamhetsgrenar som klubben bedriver. Alla besvarar gärna frågor, bara ta kontakt.

 

 • Dick Schef,  Ordförande/motorflygansvarig.    
 • Mob/sms: 0733 747 200   
 • Epost:  747dick@gmail.com 
 • Christer Borg. Kassör.
 • Tel: +46 525 222 97   
 • Mob/sms: +47 9132 3326   
 • Epost: christer.borg@online.no
 • Arild Sund, Sekreterare.        
 • Mob/sms: +47 9005 0643 
 • Epost: arildsu@halden.net
 • Geir Saxegaard,  Segelflyg ansvarig.   
 • Mob/sms: +47 9381 3237 
 • Epost:  geirsax55@gmail.com
 • Odd Tore Ohnstad,  Ultralättflyg ansvarig.   
 • Mob/sms:  +47 9322 2384   
 • Epost:  odd-tore@flyboat.no
 • Tom Arne Melbostad, Ledamot.
 • Mob/sms:  +47 9506 9979
 • Epost:   tomarnem@online.no
 • Claes Hultman, Ledamot.
 • Mob/sms:   0707 104 465
 • Epost:   claes@lursdorr.com