Styrelsen

Klubbens styrelse väljs av årsmötet och består av 7 medlemmar. Styrelsens medlemmar har stor erfarenhet inom de verksamhetsgrenar som klubben bedriver. Alla besvarar gärna frågor, bara ta kontakt.

 

Dick Schef,  Ordförande/motorflygansvarig                                                                                  Tel:  0526- 129 90                                                                                                                     Mob/sms:  0733 747 200                                                                                                              Epost:  tacomadick@hotmail.com

 

Christer Borg,  Sekreterare                                                                                                                 Tel:  0525-222 97                                                                                                                           Mob/sms:  +47 9132 3326                                                                                                                Epost: christer.borg@online.no

 

Claes Hultman,  Kassör                                                                                                                       Tel:  0525-141 47                                                                                                                       Mob/sms:  0707 104 465                                                                                                               Epost:  claes@lursdorr.com

 

Geir Saxegaard,  Segelflyg ansvarig                                                                                     Mob/sms:  +47 9381 3237                                                                                                             Epost:  geirsax55@gmail.com

 

Odd Tore Ohnstad,  Ultralättflyg ansvarig                                                                          Mob/sms:  +47 9322 2384                                                                                                            Epost:  odd-tore@nanco.no

 

Einar Björnebekk,  Teknisk ansvarig                                                                                   Mob/sms:  +47 9712 4348                                                                                                            Epost:  ebjorneb@broadpark.no

 

Klas Johansson,  Helikopter ansvarig                                                                                  Mob/sms:  0734 414 238                                                                                                               Epost:  klas@navolo.se