En flygtur över Näsinge

Detta är något av det du ser från luften rundt flygfältet.